مرجع دانلود پروژه و پايان نامه هاي دانشجويي

دانلود رايگان گزارش كارآموزي شركت مخابرات استان تهران رشته كامپيوتر

تعداد صفحات:19
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تاريخچه مخابرات
مخابرات در جهان
مخابرات در ايران
مخابرات در استان تهران
كليات و اهداف شركت
تاريخ تاسسيس شركت
شخصيت حقوقي شركت
اهداف كلان شركت
ماموريت
سياست ها و خط مشي
اركان و تشكيلات كلي شركت
تركيب مجمع عمومي
تركيب هيات مديره و مدير عامل
عمده خدمات شركت مخابرات
مراكز مخابراتي چه خدماتي را به مشتركان ارايه ميدهند ؟
تغيير نام و تغيير مكان ) خريد و فروش تلفن (
قطع و وصل تلفن
الف . قطع تلفن به درخواست مشترك
ب . وصل تلفن به درخواست مشترك
تلفن ثابت چرا قطع ميشود؟
سرويس هاي مخابراتي
سرويس هاي ويژه
اينترنت پر سرعت ADSL
شبكه يكپارچه متعامل ايراني IPTV
شبكه هوشمند IN
معرفي سرويس هاي شبكه هوشمند
1. مكالمه اعتباري Prepaid Service
2. مكالمه رايگان Free Phone
3. شماره اختصاصي Personal Number Service
4. شماره فراگير Universal Access Number
5. مشاوره تلفني Premium Rate
6. نظرسنجي تلفني Televoting
.7 انتقال شماره Number Portability
.8 پست صوتي Unified Mesغير مجاز مي باشدing Service
فعاليت هاي انجام شده توسط كارآموز
نتيجه گيري

لينك دانلود


برچسب ها : اعتبار , انتقال شماره , اينترنت پر سرعت , پست صوتي , خط مشي , دانلود گزارش كارآموزي , كامپيوتر , مخابرات , مكالمه , نظرسنجي تلفني ,
+ نوشته شده در شنبه 16 ارديبهشت 1396ساعت 9:15 توسط دانلود رايگان كارآموزي و پروژه و پايان ن | | تعداد بازدید : 100

دانلود رايگان پروژه بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين

تعداد صفحات:87
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
ادبيات موضوع و سير تكامل نظريه ها ( توسعه صادرات )
صادرات و رشد اقتصادي
استراتژي تجارت بين الملل
رابطه ميان كاهش ارزش پول و توسعه صادرات
بازار يابي بين المللي
تحقيقات بازار صادرات
تشويق و توسعه صادرات
قيمت گذاري
پيشنهاد قيمت صادراتي
مكاتبه در صادرات
نقش تامين مالي صادرات در توسعه صادرات
عوامل مؤثر در توسعه صادرات
مروري بر بازرگاني خارجي ايران
فصل دوم – جمهوري خلق چين
بخش اول
جغرافياي طبيعي
بخش دوم
جغرافياي انساني
بخش سوم
جغرافياي سياسي
بخش چهارم
اوضاع اقتصادي چين
صادرات
واردات
فصل سوم -تحليلي بر روابط دو جانبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين
بخش اول
روابط سياسي
بخش دوم
روابط بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و چين
صادرات غير نفتي ايران به چين
واردات ايران از چين
فصل چهارم -صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به كشور چين
بخش اول
صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران
بخش دوم
صادرات غير نفتي ايران به چين
تركيب صادرات جمهوري اسلامي ايران به چين
فصل پنجم – نتيجه گيري
منابع

مقدمه
سوداگران اولين دانشمندان و اقتصاد داناني بودند كه به تجارت خارجي با ديدي مثبت مي نگريستند سوداگران، آن را تنها و مكانيزم كسب ثروت و قدرت اقتصادي قلمداد مي كردند. طبيعيون با تكيه بر شيوه “آزادي عمل” خواهان حذف كليه موانع فرا راه مبادلات آزاد بين المللي شدند. كلاسيك ها آن را موتور محركه توسعه اقتصادي خوانده و نئو كلاسيك ها در اين مثبت انديشي چنان پيش رفتند كه عبارت هاي معروف “تجارت كافي است و يا ” تجارت از عهده تمامي معضلات بر مي آيد” بيانگر نقش پيشرو و پر اهمتي است كه اين اقتصاد دانان براي مكانيسم اقتصادي قائلند.
در ديدگاه مقابل، منتقدين تجارت آزاد قرار دارند كه در كل،تحارت را وسيله انتقال منابع و فرصت ها از كشورهاي پيرامون به مركز و تخريب پايه هاي خود اتكايي تكنيكي در كشورهاي پيرامون مي دانند و همچنين مسأله تغيير رابطه مبادله به ضرر كشورهاي در حال توسعه طي زمان مورد تاكيد و توجه قرار گرفته و تجارت خارجي عامل اين زيان تلقي مي شود. يكي از انديشه هاي مهم در اين طيف، نقطه نظرات فريدريك ليست بنيان گذار مكتب تاريخي است كه بر حمايت گرايي و ملي گرايي به طور موقت و تا زمان كسب فرصت وامكان رقابت محصولات داخلي با مشابه خارج تأكيد مي كند.
در بعد راهبردها،مي توان به دو گرايش برون و درون گرايي اشاره كرد كه هر يك با ابزارها و مختصات خود راهبردهايي را به منظور كسب فرصت در عرصه رقابت جهاني براي نيل به توسعه اقتصادي طرح مي كنند گرچه تعاقب نگرش حمايت گرايي تقريبا در تاريخ توسعه تمامي كشورها ديده مي شود، ليكن اتخاذ اين رويه به صورتي افراطي هزنه هاي جدي بر اقتصاد اغلب كشورهاي جهان سوم وارد كرده است. اجراي بدون زمان بندي و غير مشروط سياست هاي حمايتي سبب شده برخي صنايع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادي نرسند و عرضه كالاي نامرغوب با هزينه تمام شده بالا و در شرايط انحصاري و شبه آن، آثار شديد كاهش رفاهي بر مصرف كننده جهان سومي داشته است.
در بعد برون نگري، سياست هاي تشويق صادرات نيز هر چند نمونه هاي موفق ببرهاي آسيا همواره سياستگذاران را به اتخاذ اين رويه فراخوانده است، ليكن كسب امتيازات از اجراي اين راهبرد نيز به ايجاد نهادهاي سياسي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي خاص،ثبات سياستگذاري، هدايت صحيح نهادهاي دولتي و ساير باز ميگردد كه بدون كسب آن ها، كشور جهان سومي با اتخاذ اين رويه به ورطه از دست دادن امكانات توليدي داخلي خود فرو افتد. مروري بر تاريخ سياستگذاري توسعه اقتصادي كشور نشان مي دهد كه هيچگونه نگرش علمي، دراز مدت و مبتني بر حقايق اقتصادي در طول تاريخ تصميم گيري هاي تجاري ايران حاكم نبوده است.
بخش صادارت غير نفتي، تقريباً هميشه جزء پس ماند تجارت خارجي را تشكيل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت “كه طي نيم قرن اخير همواره بيش از 80 درصد عرضه ارز را تأمين كرده” تنها به طور مقطعي و با سياستگذاري هايي كه بيشتر جنبه شعار دارد مورد حمايت قرار گرفته و به دليل نوسان شديد قوانين و مقررات ناظر بر اين حيطه و محيط نه چندان امن به لحاظ حقوقي و قانوني، امكان ايجاد تحويل ساختاري پديد نيامده است؛ به گونه اي كه الگوي و تركيب صادارت و بازارهاي آن در طي زمان، چندان دستخوش تغيير نشده است.

لينك دانلودبرچسب ها : استراتژي , تجارت بين الملل , توسعه صادرات , جغرافياي سياسي , جغرافياي طبيعي , دانلود پروژه , رشد اقتصادي , روابط سياسي , صادرات غير نفتي , مديريت ,
+ نوشته شده در شنبه 16 ارديبهشت 1396ساعت 9:15 توسط دانلود رايگان كارآموزي و پروژه و پايان ن | | تعداد بازدید : 81

دانلود رايگان پايان نامه بيمه‌هاي آتش سوزي و دلايل عدم گرايش افراد به آن

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
رشته مديريت بيمه
فهرست مطالب:
فصل يك: كليات تحقيق
مقدمه
اهداف تحقيق و علت انتخاب موضوع
فرضيه هاي تحقيق
قلمرو تحقيق
روش تحقيق
تعريف واژه هاي به كار رفته در تحقيق
فصل دو: كليات بيمه
تاريخچه بيمه در جهان و ايران
مباني تئوريك بيمه
بررسي فقهي مساله بيمه
تقسيم بندي انواع بيمه
فصل سه: كليات بيمه هاي آتش سوزي
تاريخچه بيمه آتش سوزي
بيمه آتش سوزي در ايران
مفاهيم آتش سوزي
طريقه بوجود آمدن آتش سوزي
طبقه بندي آتش سوزي ها
عوامل گسترش آتش سوزي
قدرت توسعه و گسترش آتش سوزي
قرارداد بيمه آتش سوزي
مراحل صدور بيمه نامه آتش سوزي
كارشناسي و بازديد اوليه
نحوه تعيين نرخ و محاسبه حق بيمه
قيمت تمام شده در بيمه آتش سوزي
خطرات تحت پوشش در بيمه آتش سوزي
– انفجار
– صاعقه
خطرات اضافي بيمه نامه هاي آتش سوزي
– بيمه شكست شيشه
– بيمه سرقت با شكست حرز
– بيمه طوفان
– بيمه ضايعات
– بيمه سيل
– بيمه زلزله
– بيمه سقوط هواپيما
انواع بيمه هاي آتش سوزي
– بيمه منازل مسكوني
– بيمه تمام خطر
– بيمه نامه آتش سوزي بر مبناي اولين خسارت
– بيمه مشترك
– بيمه نامه اظهارنامه اي
خسارت آتش سوزي
پرداخت خسارت
حدود تعهدات بيمه گر در صورت وقوع حادثه و ارزيابي خسارت
فصل چهار: نتيجه گيري و پيشنهادات
عوامل مؤثر بر بيمه هاي آتش سوزي
– عوامل اجتماعي
– عوامل مربوط به برنامه ريزي
– عوامل آموزشي
– عوامل بازاريابي
– عوامل اقتصادي
– عوامل مذهبي
– عوامل ساختاري
بررسي آمار و عملكرد شركت هاي بيمه ايران از سال 1379 الي 1382
نتيجه بررسي هاي به عمل آمده در آمار شركت ها تا سال 82
پيشنهادات
منابع

اهداف تحقيق و علت انتخاب موضوع:
همه روزه به علت وقوع آتش سوزي هاي كوچك و بزرگ در گوشه و كنار اين كشور و عدم وجود استطاعت مالي كافي از سوي افراد و يا سازمان ها به منظور جبران اين خسارت ها، متاسفانه شاهد نابودي بسياري از خانواده ها (به علت عدم وجود تمكين مالي) و يا سازمان ها (عليرغم مفيد بودنشان براي جامعه) مي باشيم، درحالي كه كه باهزينه نمودن مبلغ نسبتاً اندكي اين افراد و سازمان ها قادر به تحت پوشش قرار دادن اموال خود مي باشند.
هدف از انجام اين تحقيق شناسايي علت و يا عللي مي باشند كه با وجود ارائه پوشش هاي نسبتاً كافي بيمه اي توسط شركت هاي بيمه، افراد و سازمان ها استقبال مناسب را از اين پوشش ها نمي نمايند ازآن پس نه تنها عنصر فعالي درجامعه به شمار نمي روند بلكه خود محتاج كمك ديگران مي شوند و اين موضوع چه بسا مي تواند منشاء ايجاد مشكلات و نابساماني هاي زياد شوند.

لينك دانلودبرچسب ها : اظهارنامه , انفجار , بيمه‌ آتش سوزي , تحقيق , خسارت , دانلود پايان نامه , صاعقه , صدور بيمه نامه , مديريت , مديريت بيمه ,
+ نوشته شده در شنبه 16 ارديبهشت 1396ساعت 9:14 توسط دانلود رايگان كارآموزي و پروژه و پايان ن | | تعداد بازدید : 95

دانلود رايگان پروژه پست مدرنيسم

تعداد صفحات:77
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پست مدرن (پسامدرن)
پست مدرنيسم
پست مدرنيسم‌ها
پست مدرنيسم همه جا هست
معاني چند گانه
يك اصطلاح انعطاف پذير
دوران جديد
دوران تكوين
مدرنيته و عصر روشنگري
مدرنيته و مدرنيزاسيون
مدرنيته يا پس از آن
تمايز
نتيجه گيري
مباحثي در فرهنگ روشنفكرانه و عوامانه (هنر تجسمي)
هشدار!
مدرنيسم و استقلال
به سوي لائوكوئون جديد تر
آوانگارد و كيچ
خلاصه
آيا دنياي هنر مورد نظر آن ها به پايان رسيده است ؟
آيا پست مدرنيسم از لحاظ سياسي ضعيف است ؟
پست مدرنيسم ضعيف
هنر آنها متعلق به دادا است
نقدي بر نقد
خلاصه
حرف آخر
منابع

اصطلاحي كه براي پست مدرن در نظر گرفته شد و انتخاب آن در دهه 80 سبك خاصي برگشت كه نه تنها عقايد و ايده هاي اصلي بلكه تئوري ها و نظريه هاي مختلف طراحان سراسر دنيا را نيز در بر گرفت .
در معماري پست مدرن اين اصطلاح بطور رسمي و موثر مدرنيسم خالص را رد ميكند از نئوكلاسيك حمايت كرده به توصيف آن ميپردازد .
عمومي ترين تفسير اين اصطلاح براي اهداف هر گونه طراحي است . و پيروان آن را هنر مندان معاصري تشكيل ميدهند كه طرفداران سر سخت باهاوس نيستند و سبك هايي از جمله ، نئودادا ، نئواكسپر سيونيست ، پانك ، پاسيفيك و مدرن را قبول دارند .
پست مدرن مانند «آرت دكو» كه آخرين سبك بين المللي مطرح است ، تاريخ هنر و تكنولوژي جديد را با تمايل به سمت تزئينات در هم آميخته تا از نظر تجاري نيز مورد قبول عامه باشد . ارتباط مكاتب گوناگون در اين سبك كلي ، ويژگي هاي تصوير آن است ، نه فلسفي بودن آن و اين ويژگي ها عبارتند از اشكال هندسي زنده اي كه شناور بودن آن را نشان ميدهد .
خط هاي دندانه اي (زيگزاك ، لايه هاي متعدد و تصاوير قطعه قطعه ، هماهنگي هاي دلپذير و تكنيك هاي نقاشي از جمله پاستل و تأكيدات بر تاريخ هنر و طراحي از خصوصيات آن است . پست مدرن تا قبل از اين كه بر روي آن ، اين اسم گذاشته شود ، وجود داشته ، در اواخر دهه 50 و 60 يك نوع پست مدرن ناقص در آرت نوا ، آرت دكو و آثار آنها ديده شده حتي قبل از آن هم در سال 1947.م مجموعه آثار گرافيكي با اشكال هندسي در رنگ هاي زنده به صورت كلاژ و سه بعدي ديده شده .
«اتورسوت ساس»طراحي كه مجموعه آثارش اين گونه بوده از جمله همين هنرمندان است .
او در سال 1980 .م به اين نتيجه رسيد كه نميتواند محيط شهري را بهتر كند . در نتيجه تصميم گرفت كه خانه را كه آخرين قلمرو آزادي بشر است مجدداً طراحي كند . آن هم يك طراحي با مبلمان پارچه هايي با رنگ هاي زنده و فضاهايي شبيه كارتون هاي مصور و شاد.

لينك دانلودبرچسب ها : انعطاف پذير , پاسيفيك , پسامدرن , پست مدرنيسم , دانلود پروژه , روشنفكر , فرهنگ , نئوكلاسيك , نقد , هنر ,
+ نوشته شده در شنبه 16 ارديبهشت 1396ساعت 9:14 توسط دانلود رايگان كارآموزي و پروژه و پايان ن | | تعداد بازدید : 98

دانلود رايگان پروژه اومانيسم

تعداد صفحات:138
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : اومانيسم چيست؟
1-1 تعريف اومانيسم
1-2 تاريخچه اومانيسم
1-3 اومانيسم يعني
1-4 اگر بخواهيم نگاهي داشته باشيم به تاريخچه اومانيسم بايد به چه دوره‌اي برگرديم
1-5 اومانيسم در غرب
1-5-1 اومانيسم در سروده‌هاي دانته و ميلتون
1-6 انواع اومانيسم
فصل دوم :اومانيسم و دين شناسي
2-1 تاثير اومانيسم بر دين
2-2 تاثير اسلام و فرهنگ تئوكراتيل بر شكل‌گيري اومانيسم
2-3 دو وجه فرهنگ اومانيسم و بيان نظريه‌هاي متفاوت نسبت به تعريف دين
2-4 فرهنگ زميني از ديدگاه دين
2-5 جوهره اصلي تفكر و فرهنگ معاصر غربي
2-6 تفاوت فرهنگ ما با فرهنگ غرب
2-7 ملاك سودمندي از نظر اومانيست‌ها
2-8 اومانيسم اسلامي در انديشه شريعتي
2-8-1 شريعتي و ماهيت پوياي انسان
2-8-2 انسان جمعي از خدا و خاك
2-8-3 مقايسه‌ي ديدگاه اومانيسم غربي و اومانيسم شريعتي
2-8-4 كاربرد انديشه‌ي شريعتي در جامعه‌ي امروز
2-9 اومانيسم‌ها و پيامبران و اولياي الهي
2-10 اومانيست ها چگونه وارد مباحث ديني ميشدند
2-11 نظر اسلام درباره تفكر اومانيست
2-12 اومانيسم در اسلام با اومانيسم غربي چه تفاوت‌هايي دارد
2-13 اومانيسم در ايران
فصل سوم : اومانيسم در ديدگاه جامعه شناختي
3-1 نظريه آگوست كنت و اومانيسم
3-2 به فرديت رسيدن انسان تحت چه عواملي باعث رشد و تقويت انسان ميشود
3-3 نگاه انسان به خود در غرب ( جامعه جديد ) و در قرون وسطي
فصل چهارم : اومانيسم در فلسفه
4-1 معناي فلسفي اومانيسم
4-2 جريان نقد اومانيسم
4-3 اومانيسم مكتب است يا گرايش
4-4 انسانگرايي و اومانيسم در ماركسيسم و پراگماتيسم واگزيستانسياليسم
4-5 آيا ميتوان اومانيسم را يك مكتب فلسفي فرض كرد
4-6 اومانيسم در قرن 19-20 و نظريه نيچه
4-7 تحليل انسان به خرد در غرب و فلسفه كانت
4-8 ديدگاه سقراط ، افلاطون و ارسطو نسبت به انسان
4-9 اساس و انديشه ماركس و بيگانگي از ديدگاه ماركس
4-10 مروري بر زندگي و انديشه‌ هگل
4-11 هگل و نظريه‌ي تجلي روح و كتاب پديدار شناسي
4-11-1 پديدار چيست
4-11-2 پديدار شناسي هوسرل
4-11-3 پديدار شناسي براساس فلسفه‌ هايدگر
4-11-4 پديدار شناسي براساس تعريف هگل
4-11-5 هگل و نظريه‌ي او در تجلي روح و تعالي شعور در كتاب پديدار شناسي
4-11-6 هگل و رابطه‌ بين جسم و چهره فرد با خصايص و ويژگي هاي روح
4-11-7 هگل و تحليل و برررسي عقل در حوزه‌ي فلسفه پديدار شناسي
4-12 نگاهي به نامه‌هايدگر در باب اومانيسم
4-12-1 نظريه هايدگر درباره سرچشمه اومانيسم
4-12-2 نظريه هايدگر درباره‌ نسبت بين متافيزيك و اومانيسم
4-12-3 تفكر آينده در فلسفه‌ هايدگر
فصل پنجم : اومانيسم در ديدگاه روانشناختي
5-1 رفتار انسان منتج و متاثر از افكار اوست
5-2 نظريه‌ كارل يونگ
5-3 نظريه‌ آلفرد آدلر
5-4 نهضت انسان گرا از ديد انجمن روانشناسان انسان گراي آمريكا
5-5 شرح حال و بررسي عوامل موثر در انديشه‌ي كارل راجرز
5-5-1 عقايد عمده‌ي راجرز
5-6 شرح حال و بررسي عوامل موثر در انديشه‌ي ابراهام مزلو
5-6-1 عقايد عمده‌ي مزلو
5-7 هدف از فكر كردن چيست
5-8 فرويد فيلسوف بود يا روانشناس
5-9 برداشت فرويد از ماهيت انسان
5-10 بيگانگي و توهم از ديدگاه فرويد
5-11 ضمير ناخودآگاه فرويد
5-11-1 احساسات ناخودآگاه
5-12 پيش درآمدي بر خود شيفتگي
نتيجه گيري
گزارش كار عملي
فهرست منابع

اومانيسم واژه اي است كه در طول تاريخ ، معاني گوناگوني بخود ديده است . تاريخ پيچيده آن در دنياي غرب دامنه معاني و تعاريفش را گسترده كرده است . با وجود اين ، ميبايست ضمن تأكيد بر تكثر ، پيچيدگي و سيال بودن معاني اومانيسم ،تعريف امروزي آن را ارائه نماييم . ريشه اين واژه humble (humilis) از واژه لاتين “humus” به معناي خاك يا زمين است . از اين رو “homo” به معناي هستي زميني و “humanus” به معناي خاكي يا انسان است . اين واژه در آغاز در مقابل ساير موجودات خاكي يعني حيوانات و گياهان و همچنين مرتبه ديگري از مخلوقات يعني ساكنان آسمان يا خدايان (divihnus , deusldivus) به كار مير فت . در اواخر دوران باستان و قرون وسطاي غرب ، محققان و روحانيان ميان “divinitas” به معني حوزه هايي از معرفت و فعاليت كه از كتاب مقدس نشأت مي گرفت و اومانيتاس (humanitas) يعني حوزه هايي كه به قضايي عملي زندگي دنيوي مربوط ميشد، فرق گذاشتند .از آن جا كه اين حوزه دوم بخش اعظم مواد خام خود را از نوشته هاي رومي و بطور فراينده يونان باستان ميگرفت ، مترجمان و آموزگاران اين آثار كه معمولاً ايتاليايي بودند خود را “umanisti” يا «اومانيست ها » ناميدند . بر اين اساس “humanity” به آن حوزه از معارف درسي اطلاق ميشد كه صنايع بيان ، منطق ، رياضيات و مطالعه آثار نويسندگان يوناني و رومي را در بر مي گرفت و«اومانيست » فردي بود كه اين مموضوعات را ترجمه يا تدريس نموده و يا امكانات تدريس آن ها را فراهم ميكرد.

لينك دانلودبرچسب ها : انديشه‌ , اولياي الهي , اومانيسم , پيامبران , جامعه شناختي , دانته , دانلود پروژه , علوم اجتماعي , فلسفه , ميلتون ,
+ نوشته شده در شنبه 16 ارديبهشت 1396ساعت 9:13 توسط دانلود رايگان كارآموزي و پروژه و پايان ن | | تعداد بازدید : 94

دانلود رايگان پروژه روانشناسي شغل

تعداد صفحات:48
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بيان مسأله
هدف تحقيق
فرضيات تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
پيشينه تحقيق
تعاريف عملياتي
فصل دوم
مقدمه
تنيدگي حرفه اي
منابع وابسته به محيط كار
تنيدگي حرفه هاي كنترل و نگهباني
تنيدگي وابسته به افراط يا تفريط در كار
منابع وابسته به تطبيق فرد با محيط
تنيدگي ارتباطي
الف- مديران
ب- افراد تابع
سبك مديريت و روابط انساني
تامين بهداشت رواني
ويژگي هاي افرادي كه سلامت رواني دارند
عملياتي كه سلامتي رواني را به خطر مي اندازد
روابط ميان فردي
خستگي ناشي از شغل
فشار ناشي از كار
اهميت رضايت شغلي
نگرش كلي فرد نسبت به شغلش
فصل سوم
تعريف آمار
جامعه آماري
روش نمونه‌گيري آماري
روش جمع آوري اطلاعات
ابزار پژوهش
فصل چهارم
تفسير نتايج و تجزيه و تحليل نتايج كمي و كلي پژوهش
فصل پنجم
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
افراد جامعه كنوني بيش از پيش نسبت به تنيدگي و پيامدهاي آن هوشيار شده اند. والدين و فرزندان مي دانند كه هسته خانوادگي دگرگون شده زندگي عصر ما چنان است كه در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو بايد كار كنند تا بتوانند هزينه هاي روز افزون را تامين كنند. هشياري فزاينده افراد نسبت به رويدادهاي ضربه آميز زندگي لزوم توجه را به واكنش هاي افراد و شيوه اي كه در رويارويي با عناصر نتيدگي را اتخاذ ميكنند ضروري كرده است.
سازمان جهاني بهداشت، بهداشت رواني را چنين تعريف مي كند: بهداشت رواني در دوران مفهوم كلي بهداشت جاي مي گيرد و بهداشت يعني توانايي كامل براي ايفاي نقش هاي اجتماعي، رواني و جسمي، بهداشت تنها نبود بيماري باعث عقب ماندگي نيست.
معيار اصلي قضاوت درباره بهداشت رواني شخص اين است كه او بتواند با محيط خود مبادلات هماهنگ داشته باشد.

لينك دانلود


برچسب ها : بهداشت رواني , پژوهش , تحقيق , دانلود پروژه , رضايت شغلي , روابط انساني , روانشناسي شغل , رويداد , سبك مديريت , هزينه ,
+ نوشته شده در شنبه 16 ارديبهشت 1396ساعت 9:12 توسط دانلود رايگان كارآموزي و پروژه و پايان ن | | تعداد بازدید : 104

دانلود رايگان پروژه آشنايي با عايق ها

تعداد صفحات:96
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
عايق صوتي
نگاه اجمالي
تاريخچه
توليد صوت
انتشار صوت
ارتباط صوت و ارتعاش
آيا فقط آزمايشهاي مربوط به هوا وسيله انتقال صوت است؟
نقش شيشه هاي چند جداره به عنوان عايق صوتي
آكوستيك و عايق صوتي اتاق
انعكاس صوت در يك اتاق
انعكاسهاي متوالي
چگونه به هدف خود نزديك تر شويم؟
Damping يا خفه كردن صدا
عايق هاي حرارتي
عايق هاي حرارتي بر پايه مواد معدن Mineral Insulation
پشم شيشه (GLASS WOOL)
پشم سنگ
مزايا
معايب
كاربرد
پشم سرباره (SLAG WOOL)
عايق هاي سيليكات
Calcium silicate سيليكات كلسيم
سيليكات آلومينيوم
الياف كربني carbon_fiber
توليد الياف كربن از پيش زمينه پلي اكريلونيتريل
ساختار الياف كربن
الياف گرافيتي Graphite fiber
الياف شيشه glass fiber
شيشه سلولي Cellular glass
الياف سراميكي نسوز( ceramic fiber)
معرفي الياف سراميكي
خصوصيات و ويژگي هاي الياف سراميكي
الياف فله Ceramic fiber bulk
پتوي سراميكي Ceramic Blanket
الياف آزبستي
اتيلن – پروپيلن- داين-منومر
اسفنج پلي استايرن polystyrene foam
پلي استايرن منبسط شده (فوم پلي استايرن ,پلاستو فوم يا يونيليت)
پلي استايرن منبسط شده
مزايا
معايب
اسفنج پلي يورتان POLYURETHANE FOAM
فوم pvc يا فوم پلي وينيل كلرايد Expanded polyvinyl chloride
اسفنج پلي اتلين(پلي فوم) Polyethylene foam
اسفنج فنوليك Phenolik foam
اسفنج اوره فرم آلدئيد Urea formaldehyde foam
عايق دياتومه اي ( diatomaceous insulation )
عايق سلولزي (cellulose insulation)
پشم چوب(wood wool)
پنجره دو جداره با قاب uPVC
بتن گازي(سلولي , متخلخل) ( Cellular,Gas,Aerated concrete )
خواص بتن سلولي
پرليت منبسط, پرليت Expanded perlit, perlit
پرليت منبسط شده
كاربرد پرليت در صنعت ساختمان
كاربرد پرليت در بتن پاشي(شات كريت)
كاربرد پرليت در عايق حرارتي
كف هاي شناور
مزاياي كلي مصالح سبك پرليتي
ورميكس
رس منبسط ( expanded clay) – ليكا (LECA)
LECA-light expanded clay aggregate
ويژگي ها و مزاياي دانه هاي ليكا:
وزن كم
عايق حرارتي
عايق صوتي
نانو عايق ها NANSULATE
عايق كاري ديناميكي
عايق كاري ساختمان به وسيله قير
استاندارد عايق كاري ساختمان به وسيله قير

عايق صوتي
نگاه اجمالي
كسي كه از مباحث علم فيزيك اطلاع داشته باشد، مي‌داند كه موضوع ارتعاش و موج در اغلب مباحث فيزيك و مكانيك يا بطور مستقيم وارد است يا وسيله و ابزاري براي استدلال و فهم موضوعات ديگر است. اگر گفته شود كه: بدون اطلاع از خواص ارتعاشات تحصيل علم فيزيك و مكانيك كلاسيك غير ممكن است شايد سخني به اغراق گفته نشده است. اما موضوع ارتعاشات و فيزيك امواج مخصوص نور و صوت اهميت اساسي دارند، زيرا در حقيقت موضوع قسمتهاي عمده و مختلف اين دو علم جستجو در خواص ارتعاش و موج چيز ديگري نيستند.
تاريخچه
زندگي پر از صداست و ما هميشه طالب شنيدن صداهاي خوش و حياتي هستيم و از صداهاي نامطبوع و خطرناك گريزانيم. بطور كلي بايد گفت كه هر چه پيش مي‌رويم، بشر نسبت به حس شنوايي بيشتر توجه پيدا مي‌كند. پيشرفت روز افزون صنايع صوت از قبيل: تلفن ، راديو ، فونوگراف ، ضبط صوت روي فيلم و تهيه فيلمهاي صدا دار و غيره خود مي‌تواند بر اين موضوع دليلي مسلم باشد. از نظر اهميتي كه آكوستيك يا علم صدا دارا مي‌باشد مي‌توان انتظار داشت كه اين موضوع در تاريخ علوم فيزيك جزء مطالب اساسي به شمار رفته باشد، در صورتي كه چنين چيزي نيست، زيرا در قبال تاريخ ساير علوم ، تاريخ آكوستيك قسمت از قلم افتاده و مهجوري بيش نيست. يكي از دلايل اين مهجوريت تاريخي اين است كه نظريه اساسي اصلي راجع به انتشار و اخذ صوت از زمانهاي بسيار قديم در تحولات فكر بشري پيدا شده و اسلوب اين فكر همان است كه امروزه مورد قبول ماست.

لينك دانلودبرچسب ها : الياف كربن , پروپيلن , پشم سنگ , پشم شيشه , دانلود پروژه , سراميك , سيليكات آلومينيوم , سيليكات كلسيم , عايق , معماري ,
+ نوشته شده در شنبه 16 ارديبهشت 1396ساعت 9:12 توسط دانلود رايگان كارآموزي و پروژه و پايان ن | | تعداد بازدید : 101

دانلود رايگان پروژه شبكه هاي عصبي رشته كامپيوتر

تعداد صفحات:93
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
شبكه عصبي چيست ؟
يادگيري در سيستم هاي بيولوژيك
سازمان مغز
نرون پايه
عمليات شبكه هاي عصبي
آموزش شبكه هاي عصبي
معرفي چند نوع شبكه عصبي
پرسپترون تك لايه
پرسپترون چند لايه
backpropagation
هاپفيلد
ماشين بولتزمن
كوهونن
كاربردهاي شبكه هاي عصبي
منابع

مقدمه
الگوريتم ها در كامپيوتر ها اعمال مشخص و واضحي هستند كه بصورت پي در پي و در جهت رسيدن به هدف خاصي انجام ميشوند.حتي در تعريف الگوريتم اين گونه آمده است كه الگوريتم عبارت است از مجموعه اي ازاعمال واضح كه دنبال اي از عمليات را براي رسيدن به هدف خاصي دنبال ميكنند.آنچه در اين تعريف خود نمايي ميكند كلمه دنباله ميباشد كه به معناي انجام كار ها بصورت گام به گام مي باشد. اين امر مشخص ميكند كه همه چيز در الگوريتم هاي سنتي بايد قدم به قدم براي كامپيوتر مشخص و قابل فهم و درك باشد. حتي در اولين الگوريتم هاي هوش مصنوعي نيز بر همين پايه و كار قدم به قدم بنا نهاده شده اند.
در اواخر قرن بيستم رويكرد به الگوريتم هاي جديد صورت گرفت كه علت هاي مختلفي داشت مثل حجيم بودن ميزان محاسبات برخي مسايل و بالا بودن مرتبه زماني الگوريتم هاي سنتي در مورد اين مسايل باعث شد نياز به الگوريتم هاي جديد احساس شود.همچنين برخي كارهاي انسان كه هنوز قابل انجام توسط كامپيوتر نبودندو يا به خوبي توسط كامپيوتر انجام نمي شدند باعث اين رويكرد شد.
مهمترين الگوريتم هاي جديد عبارتند از :
1- شبكه هاي عصبي
2- منطق فازي
3- محاسبات تكاملي

لينك دانلودبرچسب ها : الگوريتم , بيولوژيك , پرسپترون , دانلود پروژه , شبكه عصبي , كامپيوتر , محاسبات تكاملي , منطق فازي , نرون , هوش مصنوعي ,
+ نوشته شده در شنبه 16 ارديبهشت 1396ساعت 9:12 توسط دانلود رايگان كارآموزي و پروژه و پايان ن | | تعداد بازدید : 93

دانلود رايگان پروژه بررسي توليد و پرورش قارچ خوراكي (صدفي و دكمه اي)

تعداد صفحات:72
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
قارچ شناسي
مشخصات عمومي قارچ ها
ساختمان شيميايي سلولي در قارچ ها
نحوه زندگي قارچ ها
سيتولوژي قارچ ها
ريخت شناسي قارچ ها
ساختمان رويشي در قارچ ها
انواع ساختمان رويشي
روش هاي اخذ غذا در قارچ ها
عوامل جذب غذا در قارچ ها
طبقه بندي قارچ ها
تاريخچه
انواع طبقه بندي قارچ ها
تقسيم بندي قارچ ها از نظر محل زيست
ساختار قارچ
توليد مثل در قارچ ها
تقسيم بندي قارچ ها
توليد مثل غير جنسي
توليد مثل جنسي در قارچ ها
قارچ خوراكي
خواص شيميايي قارچ
آموزش پرورش قارچ خوراكي
اطاق پرورش قارچ
شرايط براي پرورش و رشد قارچ تهويه
اهميت اقتصادي قارچ ها
مضرات قارچ ها
پرورش گونه هاي مختلف قارچ خوراكي
قارچ صدفي
قارچ صدفي دينگري
قارچ صدفي خرما
قارچ صدفي صدف درخت
قارچ صدفي طلايي
قارچ شاه صدف
قارچ صدفي آبالون
قارچ صدفي صورتي يا سالمون
قارچ صدفي ترخون
قارچ دكمه اي
مشخصات عمومي
بستر كاشت و روش تهيه آن
مشكلات پرورش قارچ ها و راهنماي رفع سريع آن ها
اسپان زني و پنجه دواني ميسليوم ها
مقدار رطوبت
دماي بستر
وزن خشك مواد اوليه بستر
مدت پنجه‌دواني
روشهاي اسپان‌زني (تلقيح)

مقدمه
با آگاهي از اهميت كشت و زرع و توجه به اين مطلب كه بخش كشاورزي حدود 27 از توليد ناخالص ملي و 80 از محصولات اساسي مورد نياز كشور را توليد كرده و در صادرات غير نفتي نيز سهمي معادل 40 دارا ميباشد، در مي يابيم كه بخش كشاورزي در هر كشوري ميتواند نقش بسيار مهمي را در توليد ناخالص ملي آن كشور ايفا كند. اين امر نيز از طريق توليد محصولات كشاورزي، مصرف در داخل و صادرات به ساير كشورها و ايجاد زمينه هاي اشتغال زايي امكان پذپر است. پس حفظ و توسعه اين بخش بايد در سر لوحه اهدافمان قرار گيرد.
رشد سريع اين بخش علاوه بر دارا بودن اهميت در بهبود كيفيت زندگي 40 از مردم جهان كه از راه كشاورزي امرار معاش ميكنند، براي تضمين عرضه كافي مواد غذايي تمام ملل جهان كه جمعيت آن ها با سرعت زيادي در حال رشد است، ضروري است.
خوب است بدانيم ترويج و آموزش كشاورزي، اهرم عمران روستايي و بازوي قوي توسعه كشاورزي است كه اين دو نيز خود بخشي از عمران ملي محسوب ميشوند و بدون توسعه كشاورزي، عمران ملي يا امكان پذير نبوده و يا لااقل در كشورهاي جهان سوم با دشواري همراه است. لذا آموزش و ترويج كشاورزي از ضروريات است چون موجب تسهيل پذيرش تكنولوژي مناسب و روش هاي جديد كشت و كار توسط كشاورزان و روستاييان شده و باعث ميشود كه آن ها سطح توليدات خود را افزايش دهند.

لينك دانلودبرچسب ها : اسپان زني , پرورش , تلقيح , خواص شيميايي , دانلود پروژه , ريخت شناسي , سلول , سيتولوژي , قارچ خوراكي , مهندسي كشاورزي ,
+ نوشته شده در شنبه 16 ارديبهشت 1396ساعت 9:10 توسط دانلود رايگان كارآموزي و پروژه و پايان ن | | تعداد بازدید : 57

دانلود رايگان پروژه آفات مهم گندم و كنترل آن ها

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقـدمـه
آفات گندم و اهميت اقتصادي آن ها
سن هاي زيان آور گندم
راست بالان زيان آور گندم
جوربالان زيان آور گندم
بال ريشك داران زيان آور گندم
سخت بال پوشان زيان آور گندم
بال پولك داران زيان آور گندم
دو بالان زيان آور گندم
بال غشائيان زيان آور گندم
كنه هاي زيان آور گندم
مديريت تلفيقي آفات گندم
منابع و ماخذ

مقـدمـه:
گندم عمده ترين محصول زراعي كشور است. گندم از عمده ترين محصولات كشاورزي ايران و تامين كننده بيشترين نياز غذايي كشور ميباشد، همچنين روزانه حدود 47 درصد از كالري مصرفي سرانه كشور را تامين مينمايد.
توليد كل غلات جهان 8/1 ميليارد تن است كه بيشترين ميزان آن (حدود 500 تا 600 ميليون تن) به گندم اختصاص دارد و از نظر سطح زير كشت و توليد سالانه نيز گندم در درجه اول اهميت قرار دارد.
سطح زيركشت گندم در كشور ما با وجود برخي نوسانات طي سالهاي 81-1370 تقريبا ثابت بوده و از 6 ميليون و 193 هزار هكتار در سال 1370 به 6 ميليون و 241 هزار هكتار در سال 1381 رسيده است.
اگر چه در برخي سالها به علت وقوع خشكسالي كاهش زيادي در سطح زير كشت گندم مشاهده شد (بطوري كه در سال 1378 اين سطح تا 4 ميليون و 739 هزار هكتار كاهش يافت)، اما طبق آخرين آمار وزارت جهاد كشاورزي: از حدود 13 ميليون و 50 هزار هكتار اراضي زراعي حدود 9 ميليون و 510 هزار هكتار معادل 91/72 درصد در سال زراعي 84-83 به غلات اختصاص داشته است (كه از اين مقدار 57/43 درصد آن آبياري شده و 43/56 درصد بقيه به صورت ديم بوده است) و 06/73 درصد از كل، سهم گندم به شمار ميرود. شايان ذكر است كه عملكرد گندم آبي كشور 3786 و ديم 1004 كيلوگرم در هكتار بوده است.

مهم ترين عوامل تآثيرگذار در كاهش عملكرد گندم كشور به شرح زير ميباشند:
پايين بودن آگاهي و دانش علمي و عملي كشاورزان
نارسايي در تآمين و توزيع به موقع نهاده هاي كشاورزي (بذر، كود، سم و …)
بالا بودن ميزان ضايعات در مراحل مختلف توليد
محدود بودن منابع آب و يا عدم وجود نظام صحيح آبياري در اغلب مناطق كشور
خسارت آفات، بيماري هاي گياهي، علف هاي هرز و عدم مديريت صحيح كنترل آن ها
عدم مصرف صحيح و بهينه كودهاي شيميايي و يا كمبود و عدم توزيع به موقع آن ها
كاربرد غير اصولي و نامنظم ماشين آلات و ادوات كشاورزي
عدم توسعه مكانيزاسيون كشاورزي در بسياري از نظام هاي بهره برداري
كمبود وسايل، ابزار و اعتبار در زمينه هاي مختلف تحقيق، ترويج و آموزش كشاورزي
كمبود سرمايه گزاري در توليد محصولات كشاورزي
نارسايي سياست ها و برنامه هاي كشور براي توليد محصولات كشاورزي

لينك دانلودبرچسب ها : آفات , اهميت اقتصادي , بذر , دانلود پروژه , سم , كود , كشاورزي , گندم , محصول زراعي , مديريت تلفيقي ,
+ نوشته شده در شنبه 16 ارديبهشت 1396ساعت 9:10 توسط دانلود رايگان كارآموزي و پروژه و پايان ن | | تعداد بازدید : 72

× بستن تبلیغات